Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av ventrikkelretensjon ved kreft i bukspyttkjertelen

Retensjon av ventrikkel og/eller duodenum kan oppstå på grunn av:

  • tumorkompresjon av duodenum
  • gjennomvekst av tumor med utvikling av striktur
  • stenose i duodenum
  • redusert motilitet

Operativ avlastning med gastroentero-anastomose kan overveies dersom det er påvist anatomisk obstruksjon i ventrikkel/duodenum. Avlastende gastroenterostomi kan gjøres laparoskopisk.

Endoskopisk anlagt selvekspanderende metallstent kan være et alternativ hos pasienter med langtkommet sykdom.

Det funksjonelle resultat er imidlertid ikke alltid tilfredsstillende, og pasientene kan ha kvalme og oppkast som skyldes metabolske forhold ved tumorsykdommen. Operasjonsindikasjon må veies opp mot forventet levetid uten operasjon.

Det er ikke påvist at parenteral ernæring gir bedre effekt av tumorbehandling, generelt øker livskvalitet eller livslengde hos pasientene. På grunn av kvalme og anoreksi kan enteral ernæring via nedlagt sonde være nyttig hos noen pasienter, men mange kan oppleve sonden som mer plagsom enn nyttig.

Ulike former for kosttilskudd og vitaminer kan oppleves som gunstig av mange pasienter og pårørende, men det er ikke noen dokumentert effekt i studier. Det er nylig vist at enkelte flerumettede omega-3 fettsyrer, spesielt eicosapentaensyre (EPA), øker effekten av perorale ernæringssupplement, og det er mulig dette vil få en plass i støttebehandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020