Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i bukspyttkjertel

TNM- klassifikasjon brukes for å beskrive klassifisering av kreft i bukspyttkjertelen. Klassifiseringen gjelder kun adenokarsinom i eksokrint vev i bukspyttkjertelen. TNM vurderer tumor (T), lymfeknuter (N) og fjernmetastaser (M) ved diagnosetidspunkt.TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og klassifiseringen basert på patologi (pTNM). (3)

Primærtumor patologisk klassifisering (pT)

 • pTX   Primærtumor kan ikke vurderes
 • pT0   Ikke erkjent primærtumor
 • pTis  Karsinoma in situ

/upload/pankreas/bukspyttkjertel_stadier_t1_t2.gif 

 • pT1   Tumor er begrenset til bukspyttkjertelen, ≤ 2 cm
 • pT2   Tumor er begrenset til bukspyttkjertelen, > 2 cm

/upload/pankreas/bukspyttkjertel_stadier_t3_t4.gif 

 • pT3   Tumor brer seg utenfor bukspyttkjertelen, uten å involvere cøliacus-aksen eller arteria superior mesenteria.
 • pT4   Tumor infiltrerer truncus cøliacus eller arteria superior mesenteria

Regionale lymfeknuter (N)

 • pNX   Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • pN0   Ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • pN1   Regionale lymfeknutemetastaser

Fjernmetastaser (M)

 • pMX    Fjernmetastaser kan ikke vurderes
 • pM0    Ingen fjernmetastaser
 • pM1    Fjernmetastaser

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020