oncolex logo
Utskriftsdato 30.5.2020

Prognose for kreft i bukspyttkjertel

Etter at diagnosen er stilt, er median overlevelse cirka 6 måneder, men kortere ved samtidig forekomst av levermetastaser. Median overlevelse hos opererte pasienter er høyere, 15–20 måneder. 

I Norge og øvrige vestlige verden er den totale femårsoverlevelsen oftest under 5 %.

Det understrekes at kreft i nærliggende organer, distale gallegang, papilla Vateri og duodenum, oftere kan opereres kurativt og har betydelig bedre prognose.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i bukspyttkjertel, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017.

Kilde: Kreftregisteret.