Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i bukspyttkjertel

Etter at diagnosen er stilt, er median overlevelse cirka 6 måneder, men kortere ved samtidig forekomst av levermetastaser. Median overlevelse hos opererte pasienter er høyere, 15–20 måneder. 

I Norge og øvrige vestlige verden er den totale femårsoverlevelsen oftest under 5 %.

Det understrekes at kreft i nærliggende organer, distale gallegang, papilla Vateri og duodenum, oftere kan opereres kurativt og har betydelig bedre prognose.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i bukspyttkjertel, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020