Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i bukspyttkjertel

I de fleste tilfeller av kreft i bukspyttkjertelen er årsaken ukjent.

Risikofaktorer

  • Røyking er den eneste allment aksepterte eksogene risikofaktoren av betydning.
  • Det er sammenheng med langvarig kronisk pankreatitt og utvikling av kreft i bukspyttkjertelen.
  • Genetisk predisposisjon med flere tilfeller i en familie/søskenflokk finnes, men er sjelden.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019