Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i bukspyttkjertel

Bukspyttkjertel

Adenokarsinom av duktal type, som utgår fra eksokrint kjertelvev, er den vanligste formen av bukspyttkjertelkreft og utgjør > 90 % av alle svulster. Adenokarsinom i corpus og cauda er mindre hyppig enn i caput, og utgjør 25–30 % av totalantallet.

Endokrine kjertler er utgangspunktet for endokrine svulster og kan forekomme i alle deler av bukspyttkjertelen, men er hyppigst i corpus og cauda, og utgjør 1–2 % av alle svulster i bukspyttkjertelen. De deles gjerne inn i funksjonelle og ikke-funksjonelle svulster, avhengig av om  pasienten har hormonsymptomer eller ikke.

Bukspyttkjertelen (pankreas) består av caput (hode) som ligger nærmest duodenum, corpus (kropp) og cauda (hale), samt et nettverk av gangsystemer.

Bukspyttkjertelen består av to typer kjertelvev:

  • eksokrint, som skiller ut fordøyelsesenzymer til tarm
  • endokrint, som skiller ut hormoner til blodbanen

Forekomst

I 2018 fikk 909 personer kreft i bukspyttkjertelen, 479 menn og 430 kvinner. Forekomsten øker sterkt med stigende alder (2). I befolkningen over 80 år er det 1 per 1000 som utvikler sykdommen per år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i bukspyttkjertelen, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i bukspyttkjertelen, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020