oncolex logo
Utskriftsdato (6.7.2020)

Oppfølging etter behandling av spredning av kreft i bukhinnen

Den første kontrollen gjøres etter 3 måneder.

  • Radikalt behandlet pseudomyxom kontrolleres årlig i 5 år, deretter sjeldnere fram til 10 år.
  • Adenokarsinomer/mesotheliom kontrolleres hver 3. måned første året, deretter etter 1½, 2, 3, 4 og 5 år, eller til sykdomsprogresjon. Første kontroll er i behandlingtjenesten, deretter ved eget sykehus.

Kontrollene består av:

  • klinisk undersøkelse av abdomen
  • rektal/vaginal eksplorasjon
  • Hb, CEA, CA 19-9, CA 125, kreatinin, ALP
  • CT toraks/abdomen/bekken
  • Øvrige undersøkelser etter behov 

Pasientene med pseudomyxoma peritonei følges som oftest opp ved Oslo universitetssykehus.