Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved spredning av kreft i bukhinnen

Det kliniske bildet ved pseudomyxoma peritonei er vanligvis  økende abdominalomfang og påvisning av slim i buken (jelly belly). Men sykehistorie som akutt blindtarmbetennelse eller slim som tilfeldig funn er alternative presentasjonsformer.

Pasient med uttalt pseudomyxoma peritonei. Klikk for større bilde.

  Fordelingen av slim i buken er karakteristisk. Som regel ses slim og fastsittende tumor:

  • i det store oment.
  • under høyre diafragmakuppe.
  • parakolisk på begge sider.
  • rundt lever og galleblære.
  • i bekkenhulen.

  Ved særlig utbredt sykdom ses det også tumor under venstre diafragmakuppel, i bursa omentalis og på tynntarm.

  Ved lavmaligne svulster ses:

  • vekst av abdomen med ukarakteristisk ”spreng” eller smerter. I ekstreme tilfeller kan press på diafragma forårsake tung pust med betydelig invaliditet, og disponere for komplikasjoner som aspirasjonspneumoni og dype venetromboser/lungeemboli.
  • hyppig vannlatning på grunn av press på blæren.
  • subileus på grunn av kompresjon av tarmsegment.
  • smerter som ved akutt appendicitt.
  • lyskebrokk med svulst på grunn av intraabdominalt trykk forårsaket av slimmengden.
  • svulstvekst på eggstokkene (oppfattes ofte som primær eggstokkreft).
  I slimet ses som regel få, lett atypiske epiteliale celler. Ofte er begge ovarier affisert. Tidligere mente man at tumor utgikk fra ovariene, men immunhistokjemiske undersøkelser tyder på at tumor i ovariene skyldes spredning. Ofte er tumor derfor mistolket som lavgradig eggstokkreft. Som regel er blindtarmen utgangspunktet, men andre primære lokalisasjoner er i sjeldne tilfeller rapportert.

  Ved peritoneale metastaser er det vanlig at eggstokkene hos kvinner angripes. Det kan være betydelig tumorvekst inne i eggstokkene eller på overflaten. Ved kjent kreft i tykk-/endetarm er det mer enn 50 % sjanse for at en oppfylning i eggstokk er en peritoneal metastase (6).

  Mer maligne svulster har tendens til å debutere med spesifikke organsymptomer på grunn av infiltrasjon.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020