Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved spredning av kreft i bukhinnen

Klassifikasjon av utbredelse - peritoneal kreft index (PCI) 

Kreft i bukhinnen kan variere fra nærmest mikroskopisk til kilovis med interperitonealt tumorvev. Det er derfor viktig å ha klassifiseringssystemer for å kunne sammenligne resultater mellom ulike behandlingssteder.

Sugarbakers inndeling

Den vanligste angivelsen av overflateutbedelse ved peritoneal sykdom er utviklet av Sugarbaker i USA rundt 1990. Abdomen deles opp i 9 regioner. Utbredelsen i hver region beskrives etter hvor store tumorflak som finnes. På samme måte deles tynntarmen opp i 4 områder. I hvert av de 13 områdene anføres lesjonsstørrelser i lesjonsscore (LS), en tallskala fra 0 til 3. Dette regnes til slutt ut som en Peritoneal Carcinomatosis Index (PCI) som er summen av lesjonsstørrelsene fra alle 13 områder. PCI index vil være et tall mellom 0 og 39.

 

 
Regioner og score til bruk ved utregning av Peritoneal Carcinomatosis Index (PCI).
 

Klassifikasjon av kirurgisk resultat/grad av cytoreduksjon

Det finnes flere klassifiseringsystemer. Noen angir full kirurgisk radikalitet (R0) som er ensbetydende med at alt synlig tumorvev er fjernet. I en annen mye brukt inndeling angis kirurgisk cytoreduksjon som CC-0 dersom det ikke er noe tilbake, CC-1 dersom største gjenværende tumor er mindre enn 2,5 mm, CC-2 mellom 2,5 mm-2,5 cm og CC-3 større gjenværende lesjoner. Bakgrunnen for inndelingen er at kjemoterapi angivelig skal kunne diffundere 2-3 mm inn i vevet.

Klassifiseringssystem for cytoreduksjon etter kirurgi (CC score).

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020