oncolex logo
Utskriftsdato 9.12.2019

Årsak til spredning av kreft i bukhinnen

Kreft i bukhinnen skyldes at tumorcelleller fra primærtumor vokser gjennom til bukhinnen.

Kreftceller har den egenskap at dersom de finnes i bukhulen har de evne til å feste seg (implantere), skaffe seg sin egen blodforsyning (angiogenese) og fortsette å dele seg slik at store deler av bukhulen blir angrepet.

Risikofaktorer

Asbesteksponering kan være en risikofaktor ved mesotheliom.