Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet grovnålbiopsi

Generelt

Ultralydveiledet grovnålsbiopsi benyttes i den diagnostiske utredning av uavklarte funn i brystet, enten som en selvstendig metode eller som en supplerende undersøkelse etter utført finnålsbiopsi. Ved de fleste brystdiagnostiske sentre er grovnålsbiopsi foretrukket som diagnostisk metode i forkant av brystkreftkirurgi. Det er indikasjon for grovnålsbiopsi dersom cytologisvaret ikke gir sikker diagnose, eller dersom det ikke er samsvar mellom cytologisvar, billeddiagnostikk og klinikk.

Indikasjoner

  • Diagnostikk
  • Spesielle analyser av en kjent malign lesjon

Mål

  • Avklare om en lesjon, palpabel eller ikke-palpabel, er benign eller malign.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020