Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet finnålbiopsi

Gjennomføring

  • Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av ultralyd.
  • Det tas vanligvis 1–2 prøver.
  • Innstikkstedet komprimeres ved blødning etter prøvetakingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019