Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaksiveiledet grovnålbiopsi

Gjennomføring

Undersøkelsen gjøres aseptisk.

 • Pasienten legges til rette i sideleie eller mageleie, eventuelt i sittende stilling.
 • Brystet fikseres.
 • Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av vinklede røntgenbilder.
 • Punksjonsutstyret monteres.
 • Brystet desinfiseres og lokalbedøvelse settes.
 • Biopsiutstyret gjøres klar.
 • Biopsiene tas, vanligvis 5-6 prøver med litt forskjellig posisjon av nålen. 
 • Ved kalklesjon legges prøvematerialet på et stykke røntgenfilm og røntgenfotografes for å se om man har fått ut representative prøver. 
 • Innstikkstedet komprimeres etter prøvetakingen.
 • Pasienter som benytter blodfortynnende medikament observeres en halv time etter inngrepet. Dette gjøres også hvis undersøkelsen er gjennomført med vacuumteknikk.
 • Snittet stripses og plastres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020