Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaksiveiledet grovnålbiopsi

Generelt

Stereotaksiveiledet (røntgenveiledet) biopsi er aktuelt ved uavklarte mammografiske funn som ikke kan påvises med ultralyd. Dette gjelder spesielt kalklesjoner. Undersøkelsen kan gjøres som en grovnålsbiopsi (pistolteknikk) eller med vakuumteknikk.

Cancer in situ manifesterer seg ofte som kalk på mammogrammene, og metoden er derfor viktig som ledd i utredningen av usikker/malignitetsuspekt kalk.

Indikasjon

  • Diagnostikk

Mål

  • Avklare om mammografifunnet er benignt eller malignt, og om mulig fastsette en diagnose.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020