Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mammografi

Oppfølging

Svar på undersøkelsen foreligger etter cirka en uke.

Av og til må pasienten reinnkalles for supplerende mammografibilder og eventuelt også supplerende ultralyd. 

Etter brystbevarende behandling

  • Kontroll gjennomføres årlig de første 10 årene. 
  • Etter endt kontrollperiode kan pasienten delta i det norske Mammografiprogrammet.

Begge bryst undersøkes. Eventuelt tas forstørrelsesbilder over arret i ett eller to plan.

Etter ablatio

  • Kontroll gjennomføres årlig de første 10 årene etter operasjonen.
  • Etter endt kontrollperiode kan pasienten delta i det norske Mammografiprogrammet.

Arvelig brystkreft

Kvinner med påvist risiko for arvelig brystkreft ut fra familiehistorie (ikke påvist genfeil) bør screenes årlig fra 30-års alder. Fra 60 år kan de følge det norske Mammografiprogrammet med screening hvert annet år.

Ved påvist genfeil anbefales MR fra 25 års alderen. Det bør i tillegg til MR utføres mammografi. UL utføres dersom det foreligger uavklarte MR funn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020