Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mammografi

Gjennomføring

  • Undersøkelsen gjøres stående, eventuelt i sittende stilling hvis nødvendig.
  • Under gradert kompresjon av brystet tas det røntgenbilder i to plan. Dette gjøres av begge bryst.
  • Kompresjonen kan oppleves som ubehagelig.
  • Ved behov tas tilleggsbilder.

Hos kvinner med innlagt(e) silikonprotese(r):

  • Brystet fikseres, men med mindre kompresjon.
  • Det tas bilder med modifisert teknikk.
  • Ved klinisk mammografi gjøres oftest også ultralyd.

Eksempler på mammografibilder

Horisontalt plan. Ingen patologiske funn.

Vertikalt plan. Ingen patologiske funn.

Horisontalt plan. Suspekt lesjon.

Vertikalt plan. Suspekt lesjon.

 

Mammografi kan suppleres med ultralyd for å øke den diagnostiske treffsikkerheten, spesielt ved klinikk og usikre mammografifunn. Ultralyd alene er uegnet til en generell brystundersøkelse.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020