Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mammografi

Definisjoner

Klinisk mammografi

Pasienter blir henvist til klinisk mammografi ved tilkomne symptomer i bryst og ved uavklarte funn i mammografiscreeningen. 

Undersøkelsen utføres ved et brystdiagnostisk senter med radiolog til stede.

Ut i fra billedfunn og/eller klinisk problemstilling vil radiolog avgjøre om det er behov for supplerende undersøkelser (supplerende mammografibilder, ultralyd, intervensjon, MR).

Mammografi screening

Systematisk organisert mammografiundersøkelse av kvinner for å oppdage brystkreft i et tidlig stadium.

Det norske Mammografiprogrammet ble landsdekkende fra februar 2004, og tilbyr kvinner i alderen 50–69 år 2-plans mammografi av hvert bryst hvert annet år. Dette er et kvalitetssikret program som legger til grunn de europeiske retningslinjer for mammografiscreening.

Spesielle forhold knyttet til mammografiscreening:

  • Kvinner med innlagt (silikon-) protese(r) blir invitert selv om diagnostikken er mindre sikker ved proteser.
  • Kvinner med arvelig brystkreftrisiko har rett til årlig klinisk mammografi fram til fylte 60 år etter nasjonale retningslinjer. Avdeling for medisinsk genetikk tar i mot direkte henvendelser, og vil kunne avgjøre om kvinnen har rett til årlig oppfølging.
  • Kvinner operert for brystkreft kontrolleres i 10 år etter NBCG sine retningslinjer. Ved mastectomi kan pasienten etter fylte 50 år delta i Mammografiprogrammet og i tillegg henvises til  klinisk mammografi hvert annet år. Etter 10 år skal alle over 50 år tilbys deltagelse i Mammografiprogrammet på lik linje med kvinner som ikke har hatt brystkreft. For pasienter som etter 10 år ikke har nådd screeningalder, er det aktuelt å fortsette med klinisk mammografi frem til de kan delta i Mammografiprogrammet. 
  • Ultralyd inngår ikke rutinemessig som en del av Mammografiprogrammet, selv ikke hos kvinner med innsatte proteser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020