Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mammografi

Generelt

Mammografi kan påvise tumor i preklinisk fase, før den kan palperes. Undersøkelsen fremstiller tre-dimensjonale strukturer to-dimensjonalt.

Hos kvinner med normalt tett vevsstruktur eller parenchymatrofi har mammografi en høy sensitivitet for å påvise sykdom. Tumor kan i sjeldne tilfeller likevel overses på grunn av ukarakteristisk utseende og vekstmønster.

Hos kvinner med tett vevsstruktur (rikelig fibroglandulært vev/fibroadenomatose) er sensiviteten lavere.

Selv om det brukes flere projeksjoner og god kompresjon, kan overprojeksjon av normalstrukturer medføre diagnostiske problemer.

Ultralydundersøkelse (ultrasonografi) er i dag et svært viktig supplement til mammografi. Hos meget unge kvinner med et sannsynlig benignt palpasjonsfunn kan ultralyd erstatte mammografi som basisundersøkelse.

Indikasjon 

  • Symptomer som kan være uttrykk for malign sykdom eller infeksiøs tilstand. 
  • Økt brystkreftrisiko.
  • Kvinner selektert i mammografiscreeningen.
  • Oppfølging

Hos unge kvinner utføres mammografi på strengere indikasjoner, for eksempel ved klinisk kreftmistanke eller ved arvelig kreftrisiko.

Mål

  • Diagnostisere brystkreft 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020