Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av bryst

Oppfølging

Under strålebehandling

 • Regelmessig oppfølging av omsorgssykepleier ved stråleenheten.
 • Pasienten settes opp til legesamtale mot slutten av behandlingen. Pasientene får tilbud om legetime under pågående behandling ved behov.

Etter avsluttet strålebehandling

 • Ved preoperativ/primær strålebehandling gjøres første legekontroll vanligvis på regionsykehus etter cirka 4–6 uker. Kontrollen inkluderer vurdering av onkolog med tanke på strålerespons, samt av kirurg med tanke på operativ behandling.
 • Videre oppfølging avhenger av behandlingsopplegg. Pasienten følges helst opp på sykehus, gjerne regionsykehus på de første kontrollene. Deretter fortsetter videre oppfølging på henvisende sykehus, fortrinnsvis etter Norsk Bryst Cancers Gruppe sine anbefalinger.
 • Det anbefales minimum årlige lege- og mammografikontroller de påfølgende 10 år

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Hudreaksjoner i form av rødhet, varme, sårhet og ødem. Noen kan utvikle mer uttalt stråledermatitt med hudavskalling og eventuelt sårdannelse
 • Sårhet i svelg (ved strålebehandling mot regionale lymfeknuter på hals)
 • Kvalme, oftest lettgradig og forbigående  

Sene

 • Varige hudforandringer i form av arrdannelse/fibrose, pigmenteringer og teleangiectasier
 • Lungefibrose i varierende grad
 • Lymfødem i arm på bestrålt side
 • Nedsatt bevegelighet i skulderledd på affisert side
 • Svekkelse av skjelettstrukturen, spesielt i costae/clavicula på bestrålt side
 • Liten økning i risiko for sekundære cancere  
 • Tidligere så man økt risiko for cardiocaskulær sykdom spesielt ved bestråling mot venstre thorax, men med dagens strålebehandlingsopplegg er risikoen minimal. 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020