Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av bryst

Gjennomføring

Behandlingen gis i form av daglige 2 Gy fraksjoner (mandag til fredag, totalt 5 fraksjoner per uke). Vanligvis gis 25 eller flere fraksjoner mot bryst/brystvegg og annen makroskopisk tumor.

Behandlingen vil strekke seg over cirka 5–7 uker.

Totaldosen ligger vanligvis på 50 Gy eller høyere (opp til 60 Gy) mot makroskopisk tumor.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020