Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av bryst

Forberedelser

 • Gjennomgang av histologisvar, reseptorstatus og indikasjon for strålebehandling samt adjuvant behandling
 • Pasienten har samtale og vurdering med lege og sykepleier
 • Det tas rutineblodprøver og røntgen thorax. Eventuelt andre nødvendige undersøkelser (f.eks ultralyd og cytologi av aktuelle tumorer/hudforandringer og liknende, skjelettscintigrafi, ultralyd lever)
 • Leie: Ryggleie med armstøtte/holder. Breast board. Wing board.
 • CT-basert simulering: Brukes for inntegning av målvolumer. Vanligst å bruke i dag. Viktig å bruke med tanke på fremtidig dokumentasjon.
 • Konvensjonell simulering: Brukes unntaksvis i situasjoner hvor det ikke er mulig å gjennomføre CT undersøkelsen (oftest på grunn av nedsatt bevegelighet i skuldre/armer). Målvolumet defineres ut fra overflate anatomiske strukturer og ved hjelp av gjennomlysning.
 • Fixering hvis aktuelt med boost.

NBCG anbefaler at alle kvinner som kommer til kurativ strålebehandling for brystkreft, tar fT4, TSH og anti-TPO før de starter strålebehandlingen.

Risikoorganer

 • Hjerte
 • Lunger
 • Medulla
 • Kontralaterale mammae
 • Plexus brachiales

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020