Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av bryst

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Målvolumdefinisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurements).
GTV (=Gross Tumor Volum) Palpabel eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst
CTV (=Clinical Target Volum) Vevsvolum som inneholder GTV og subklinisk mikroskopisk malign sykdom
ITV (=Internal Target Volum) Volum som innholder CTV og en indre margin som tar hensyn til indre bevegelse i og endringer av CTV
Dette er volumet man ønsker at skal få en optimal dose
PTV (Planning Target Volum) Geometrisk volum som inneholder ITV og en ”set-up margin” som tar hensyn til antatte variasjoner i pasientopplegging og feltinnstilling

GTV

Forekommer ikke ved postoperativ stråling.

CTV mammae

Omfatter corpus mammae og processus axillaris

Grenser

 • Ventral: 5 mm under hudoverflaten
 • Dorsal: fascie over brystmuskulatur, evntuelt costaes anteriore overflate ved dyptsittende tumor

CTV boost

Omfatter tumorsengen, definert ut fra arr, synlig kavitet og eventuelt klips. Inkluderer i tillegg cirka 2–3 cm av omkringliggende vev. 

CTV parasternale lymfeknuter

Rutinemessig bestråling er ikke lenger nødvendig. Metoden kan være aktuel å vurdere ved

 • stor, medial eller sentralt lokalisert tumor 
 • positiv sentinel node i mammaria interna gebetet

Grenser 

 • Medialt: sternums laterale avgrensning
 • Lateralt: 2 cm lateralt for den mediale grense
 • Dorsal: pleura
 • Ventralt: costas forkant
 • Kranialt: umiddelbart under sternoclaviculærleddet
 • Kaudalt: IV costaes kranielle begrensning (tilsvarer ofte cirka 1 cm under carinanivå)

CTV periclaviculære lymfeknuter

Grenser

 • Medialt: 1,5 cm fra trachea
 • Kaudolateralt: overgang til axillen
 • Kranialt: tilsvarende 1 cm under stemmebåndsnivå eller under nedre kant av C6
 • Kaudalt: sternoclavivularleddets nedre del
 • Anteriort: 5 mm under hud
 • Dorsalt: fremsiden av tverrtagger oppad, costae lenger ned.

CTV aksille

 • Nivå I lateralt for m. pectoralis minor
 • Nivå II posteriort for musculus pectoralis minor
 • Nivå III medialt for musculus pectoralis minor, glir over i supra-/infraclaviculær regionen. 

CTV brystvegg

 • Omfatter brystveggområdet som lå under brystkjertelen samt operasjonsarret. De ytterste 5 mm av huden omfattes ikke av klinisk målvolum. Over selve arret og 20 mm til sidene for arret går klinisk målvolum helt ut i luft når avstanden fra tumor til hud er knapp (bruk av bolus). I dypet går målvolumet til costaes anteriore flate. Mediale grense tegnes med utgangspunkt i gjenværende mammae. Hvis det ikke er mulig settes mediale grense 25 mm lateralt for sternums laterale grense.

ITV=CTV 

PTV

 • Marginer settes til 5–7 mm, mot hjertet 0 mm. Minimumsdosen i PTV bør være 90 % av måldosen.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020