Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av bryst

Forberedelser

 • Gjennomgang av operasjonsbeskrivelse, histologisvar, reseptorstatus og indikasjon for strålebehandling samt adjuvant behandling
 • Pasienten har en poliklinisk samtale med lege og sykepleier.
 • Det tas rutineblodprøver og røntgen thorax. Eventuelt andre nødvendige undersøkelser (f.eks ultralyd og cytologi av nytilkomne tumores eller serom, skjelettscintigrafi, ultralyd lever etc)
 • Pasienten legges i ryggleie med armstøtte/holder. Breast board. Wing board.
 • Inntegning av målvolum gjøres CT basert og danner utgangspunkt for feltstørelse. Konvensjonell simulering brukes unntaksvis i situasjoner hvor det ikke er mulig å gjennomføre CT undersøkelsen (oftest på grunn av nedsatt bevegelighet i skuldre/armer). Målvolumet defineres ut fra overflate anatomiske strukturer og ved hjelp av gjennomlysning.
 • Fixering (boost)

NBCG anbefaler at alle kvinner som kommer til kurativ strålebehandling for brystkreft, tar fT4, TSH og anti-TPO før de starter strålebehandlingen.

Risikoorganer 

 • Hjerte
 • Lunger
 • Medulla
 • Kontralaterale mamma
 • Plexus brachialis

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020