Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pleuratapping

Oppfølging

  • Ingen oppfølging ved ukomplisert prosedyre.
  • Ved komplikasjoner - individuell oppfølging i samsvar med komplikasjonsgrad.
  • Eventuelle prøvesvar foreligger etter 2–3 dager.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020