Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pleuratapping

Gjennomføring

 • Prosedyren utføres aseptisk. Varighet inntil cirka ½ time.
 • Pasienten ligger på ryggen med løftet overkropp i sengen eller på undersøkelsesbenken, eventuelt sittende.
 • Innstikkstedet vaskes med Klorhexidin 5 mg/ml.
 • Innstikk gjøres der man får best tilgang til væsken.
 • Til lokalanestesi brukes Xylocain 1 % uten adrenalin.
 • Det settes lokalanestesi i alt vevet inn til pleurahulen, spesielt pleura parietale. 
 • Nålens posisjon følges eventuelt ved hjelp av ultralyd.
 • Deretter lages et lite snitt i huden og et Secalon- eller grisehalekateter føres inn i pleurahulen. Det kobles til treveiskran og tappepose.
 • Væsken kan enten tappes passivt eller aspireres med sprøyten i tappesettet.
 • Når tappingen er avsluttet, fjernes kateteret dersom ikke annet er bestemt.
 • Innstikkstedet plastres.
 • Pleuravæske sendes eventuelt i sterile glass til bakteriologisk undersøkelse og eventuelt kjemisk eller immunologisk undersøkelse.

Komplikasjoner som kan oppstå

 • Pneumothorax
 • Blødning
 • Utsæd av maligne celler eller mikrober i stikkanalen (senkomplikasjon)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020