Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nedfrysing av ovarialvev

Forberedelser

Onkolog ved behandlende institusjon

  • Vurderer onkologiske indikasjoner og kontraindikasjoner i forhold til ovenstående.
  • Informerer pasienten om tilbudet.
  • Kontakter Seksjon for barnløshet og assistert befruktning, Kvinneklinikken, Rikshospitalet.

Lege ved Seksjon for barnløshet og assistert befruktning, Kvinneklinikken, Rikshospitalet

  • Vurderer pasientens egnethet i forhold til bioteknologilovens krav, kirurgiske risiko, ovarialreserve og planlagt behandlingsforløp.
  • Innhenter skriftlig samtykke til nedfrysing av vev.
  • Avtaler tid for operasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020