Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av metastatisk/avansert brystkreft

Gjennomføring

Det enkelte behandlingsprinsipp benyttes inntil det påvises progresjon eller eventuelt uholdbar toksisitet.

Ved cytostatikabehandling er det mulig å legge inn en behandlingspause på grunn av belastning med bivirkninger (med bibeholdt effekt av behandlingen) eller meget god behandlingseffekt. Pasienten bør da følges nøye.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020