Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av metastatisk/avansert brystkreft

Forberedelser

  • Ved avansert/metastatisk brystkreft skal man, hvis det ikke er gjort tidligere, undersøke tumors hormonreseptorstatus og HER2 status. Dette har klare konsekvenser for valg av behandling.
  • Pasienten orienteres om behandlingen og konsekvenser av den.
  • Hvis menopausal status er usikker måles FSH og LH.

Hormonbehandling

  • I forbindelse med oppstart av aromataseinhibitor/inaktivator (AI) bør det gjøres bentettshetsmåling (DEXA-scan). Den kan eventuelt utsettes til når man har oversikt over om behandlingen skal fortsette (det vil si effekt av behandling).

Cytostatika

Ved cytostatikabehandling av metastatisk brystkreft er neutropeni den vanligste dosebegrensende årsak.

  • Ved ukentlige kurer bør vanligvis neutrofile granulocytter være minimum 1.0 x 109/l før oppstart av kur.
  • Ved 3 ukentlige kurer bør neutrofile granulocytter være ≥1.5 x 109/l før oppstart av kur. Hvis granulocytter er for lave utsettes kur og det kan være aktuelt å redusere dosen på de videre kurer, spesielt ved kurer som gis hver 3 uke. 

Pasienten får tilbud om å tilpasse parykk/sjerf/lue.  

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020