Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transvers Rectus Abdominis Myokutanlapp (TRAM)

Gjennomføring

 • Antibiotikaprofylakse (Cefalotin 2g) peroperativt. Det gis ytterligere en dose postoperativt.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Ryggleie.
 • Varmeanordning fra bekkenet og ned.  
 • Huden i epigastriet undermineres.
 • Ablatioarret åpnes.
 • Pasienten settes opp et øyeblikk slik at nedre abdominalincisjon kan bestemmes, deretter flatt ryggleie igjen. Lappen tas ut, vanligvis basert på ipsilaterale perforanter. Fremre rectusfascie spaltes fra umbilicus xiphoid.
 • Rectus abdomnis deles distalt over en korntang. Distale muskelrest sutureres til fascien. Lappen trekkes gjennom til thorax hvor den midlertidig festes med stapler/agraffer.
 • Fasciedefekten lukkes og bukveggen forsterkes med polypropylen nett (7,5-15 cm). Nettet festes mens mens pasientens stilling er lett flektert.
 • Pasienten settes opp i sittende stilling.
 • Det lages et hull for umbilicus.
 • 2 vacuumdren legges inn tilsvarende abdominalfelt.
 • Abdominalsåret lukkes med subcutane og intracutan hudsutur. 
 • Umbilicus syes inn.
 • Neomamma modellleres med innfelning og tilpasning av lappen. 
 • Delen av lappen som legges under huden på brystet deepitelialiseres. Dren legges inn under neomamma og ut i axillen.
 • Tilslutt fortløpende intracutan sutur på brystet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020