Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Risikoreduserende mastektomi og direkte rekonstruksjon med vevsekspander

Gjennomføring

Bilateral hudbesparende mastektomi

 • Etter opptegning opereres først den ene siden.
 • Det benyttes båtformig snittføring, hudeksisjon innebefattende vanligvis areolakomplekset, men det kan bevares der pasienten ønsker det.
 • Snittet legges slik at det etter lukking blir horisontalt og ikke på skrå inn i axillen.
 • Det tilstrebes å spare så mye hud som mulig.
 • Mammaekjertelen fra omliggende vev fjernes ned til pectoralismuskulaturen. Bevar fascien.
 • Samme prosedyre gjøres på den andre siden.

Rekonstruksjon med ekspanderprotese

Plastikkirurgene overtar den rekonstruktive delen av inngrepet.

 • Man går inn midt på musculus pectoralis major og lager en submuskulær lomme under denne og serratus fascien.
 • Grundig kontroll av hemostasen.
 • Legger et eller to vakumdren som festes.
 • Ekspanderprotese legges inn.
 • Lukker muskelen med sutur.
 • Deretter tolaget lukking i hud.
 • Prosedyren gjentas på den andre siden.
 • Det fylles så saltvann i protesen på henholdsvis høyre og venstre side (mengde vurderes i forhold til hudsirkulasjon).
 • Det legges tørrbandasje over.
 • Drenene aktiveres.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020