Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Risikoreduserende mastektomi og direkte rekonstruksjon med vevsekspander

Generelt

Tidspunkt for risikoreduserende mastektomi bør diskuteres grundig med den enkelte kvinne, siden vi vet at risikoen øker fra 25 års alder. Hos de fleste vil det være naturlig å få inngrepet utført ved cirka 30 års alder.

Indikasjoner

  • Ved kjente mutasjoner i BRCA1 
  • Ved mutasjon i BRCA2 eller ved arvelig brystkreft uten kjent genmutasjon (indikasjonen ikke så klar som for BRCA1 mutasjon, da pasientene har like god prognose som ved sporadisk brystkreft).

Mål

  • Unngå utvikling av kreft
  • I enkelte tilfelle kan målet være å redusere omfanget av kontroller og eventuelt kompliserende forhold knyttet til dette.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020