Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Merkebiopsi

Oppfølging

Under operasjonen blir den kirurgiske biopsien røntgenfotografert for å kontrollere at biopsien er representativ.  

Histologisk undersøkelse av preparatet

  • Preparatet formalinfikseres i et døgn før beskjæring. Kontrollbildet medfølger.
  • Preparatet blir makroskopisk undersøkt og beskrevet.
  • Preparatet skjæres i parallelle, tynne skiver (maksimalt 5 mm). Skivene blir lagt på plate og ved behov oversendt røntgen for avfotografering.
  • Radiologen angir i hvilke skiver lesjonen(e) er lokalisert.
  • Fra de merkede skivene tas snitt til histologisk undersøkelse.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020