Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Merkebiopsi

Gjennomføring

  • Kanylen føres ultralydveildet gjennom lesjonen med spissen i eller like bak lesjonen.
  • Merketråden med mothake føres inn i brystvevet gjennom kanylen.
  • Det tas mammografi oversiktsbilder etter utført merking for å kontrollere at strengen står i god posisjon.

Bortsett fra et lite stikk i huden er det lite ubehag forbundet med selve merkingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020