Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Merkebiopsi

Forberedelser

  • Ingen forberedelser til selve merkingen.
  • Lokalanestesi er ikke nødvendig.
  • Vanlige preoperative forberedelser til det etterfølgende kiurgiske inngrepet. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020