Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mastektomi

Generelt

Ved mastektomi (ablatio mammae) blir hele brystkjertelen med eller uten fascien fjernet. Underliggende muskulatur blir ikke fjernet.

Ved invasiv kreft og DCIS grad 3 gjøres vaktpostlymfeknutebiopsi før selve mastektomien utføres. 

Aksilledisseksjon gjøres når det er påvist preoperativ spredning til aksille eller det er påvist spredning til aksille før oppstart av preoperativ behandling ved lokalavansert sykdom og det er klinisk suspekte lymfeknutemetastaser etter gjennomført neoadjuvant behandling. Se forøvrig eget kapittel om aksilledisseksjon.

Indikasjoner

  • Når brystbevarende kirurgi ikke er indisert, eller dersom pasienten ikke ønsker brystbevarende behandling.
  • Når strålebehandling ikke lar seg gjennomføre.

Mål

  • Kurativt
  • Palliativt for lokal kontroll ved metastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020