Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Sekundær rekonstruksjon med brystprotese

Oppfølging

Utskrives samme dag hvis pasienten ikke har tilleggsykdom som krever innleggelse eller pasienten bor for langt unna sykehuset.

Eventuelt drenene fjernes etter avtale med operatør, som oftest når det siste døgn har kommet 20–30 ml.

Mammaebandasjen fjernes etter 4-5 dager og pasienten skal bruke sportsbrystholder i 6-12 uker.

Pasienten er sykmeldt i cirka to til fire uker.

Komplikasjoner

Kapselkontraktur er den hyppigste komplikasjonen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020