Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Sekundær rekonstruksjon med brystprotese

Gjennomføring

Antibiotikaprofylakse peroperativt.

  • Snittet legges lateralt i det gamle ablatioarret.
  • Submuskulær lomme tilsvarende opptegning utprepareres.
  • Fyller hulen med kompresser for å sikre hemostase.
  • Vacuumdren legges inn.
  • Operatøren skifter hansker.
  • Protesen legges inn.
  • Protesen posjoneres riktig i forhold til merkene på protesen.
  • Trelaget lukking av såret.
  • Legger på en komprimerende mammabandasje.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020