Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Sekundær rekonstruksjon med brystprotese

Forberedelser

  • Tegner på pasienten stående .
  • Bestemmer protesens størelse ut fra bredde, høyde og hvor mye det gjenværende bryste bygger ut (projeksjon).
  • Inngrepet gjøres i narkose
  • Ryggleie

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020