Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Sekundær rekonstruksjon med brystprotese

Generelt

Rekonstruksjon med brystprotese er den mest anvendte metoden etter en mastektomi.

Teknisk er metoden relativ enkel. Protesen plasseres i en lomme under den store brystmuskelen. Inngrepet egner seg best til kvinner med små ikke-ptotiske bryster.

Tap av et bryst som følge av kirurgisk behandling vil for mange kvinner bety at de føler seg mindre kvinnelige. Brystrekonstruksjon kan styrke selvbildet og er derfor et godt tilbud til kvinnene som blir mastektomert.

Indikasjon

  • Ønske om å rekonstruere brystet etter ablatio/mastektomi.

Kontraindikasjon

  • Tidligere strålebehandling kan være en relativ kontraindikasjon
  • Røyking (Må slutte før inngrepet)
  • Overvekt

Mål

  • Styrke kvinnens selvbilde
  • Kosmetisk siktemål
  • Anatomisk likevekt

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020