Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brystbevarende kirurgi

Oppfølging

  • Inngrepet gjøres vanligvis dagkirurgisk.
  • Kompresjonsbandasjen fjernes før hjemreise.
  • Kontroll hos kirurg etter cirka 3 uker.
  • Pasienten følges opp med årlig mammografi i 10 år.

6 til 8 uker etter operasjonen skal pasienten til strålebehandling. Dersom pasienten også skal ha kjemoterapi, gis dette først og strålebehandling gis etter avsluttet kjemoterapibehandling (som vanligvis tar flere måneder).

Aksillekirurgi gir risiko for å utvikle senere plager (lymfødem).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020