Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brystbevarende kirurgi

Gjennomføring

  • Snittføring som ved biopsi, også her viktig å legge snittet slik at eventuell senere ablatio vil omfatte dette. Peritumoral incisjon benyttes der det er mulig. Vanligvis fjernes vevet mellom hud og pectoralismuskelen, ved hudnær tumor kan det være nødvendig å fjerne huden over tumor. Preparatet orienteres i enighet med patologen, gjerne med bruk av Margin Marker.
    Reseksjonen skal være fullstendig og inngrepet bør planlegges med tanke på å oppnå en tumorfri margin på minimum 5mm til sidene. Rereseksjon er derimot ikke nødvendig dersom det ikke er tumor i reseksjonskanten (”ink not on tumor”).
  • Onkoplastikk (for eksempel tennis racket operasjon) kan være nødvendig for best kosmetisk resultat.
  • God hemostase.
  • Såret lukkes med intracutan sutur. Eventuelt subcutane suturer ved behov.
  • Kompresjonsbandasje legges på.
  • Lokalbedøvelse settes - 20 ml xylocain med/uten adrenalin.

Preparatet sendes til histologisk undersøkelse.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020