Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brystbevarende kirurgi

Forberedelser

  • Påtegning preoperativt i oppreist stilling med tanke på snittføring.
  • Inngrepet gjøres i narkose.
  • Pasienten legges i ryggleie, armen på den siden som skal opereres legges i en vinkel på 70-90 grader ut fra kroppen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020