Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mastektomi med primær rekonstruksjon

Oppfølging

Pasienten blir vanligvis på sykehus i noen dager postoperativt, og får oppfølgning smertemessig og informasjon om bruk av armen.

Dersom pasienten har fått ekspanderprotese, påbegynnes påfylling med saltvann.

Kontroll hos brystkirurg cirka 3 uker postoperativt for informasjon om histologisvar og eventuelt behov for adjuvant behandling.

Videre oppfølgning ved behov for videre ekspansjon av protesen og senere utskiftning til permanent protese.Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019