Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mastektomi med primær rekonstruksjon

Forberedelser

  • Brystbind som pasienten selv medbringer.
  • Tromboseprofylakse ved indikasjon.
  • Armhulen blir barbert.
  • Inngrepet gjøres i nakose.
  • Pasienten legges i ryggleie.
  • Armen på den side som skal opereres legges i en vinkel på 70–90 grader ut fra kroppen.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019