Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mastektomi med primær rekonstruksjon

Generelt

Rekonstruksjon med protese foretrekkes framfor rekonstruksjon med bruk av eget vev. For pasienter som senere skal ha strålebehandling, kan strålebehandlingen gjøre det kosmetiske resultatet noe dårligere, men vi anser likevel at proteserekonstruksjon bør foretrekkes framfor eget vev rekonstruksjon.

Det kan legges inn en ekspanderprotese som senere byttes ut med en permanent protese eller en permanent protese umiddelbart. Ved bruk av ekspanderprotese legges det inn en sammenfallen protese som gradvis fylles med saltvann via en sprøyte ukentlig i tiden etter operasjonen.

Indikasjoner

  • Primær rekonstruksjon med protese kan tilbys til pasienter som må fjerne brystet av medisinsk faglige grunner eller som selv ønsker å fjerne brystet (mastektomi). Pasienten må være ikke-røyker og andre helsemessige forutsetninger kan også være aktuelle for å få utført en proteserekonstruksjon. 

Mål

  • Gjennomføre rekonstruksjon av et bryst i samme operasjon som mastektomi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020