Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Aksilledisseksjon ved brystkreft

Oppfølging

  • Drenet fjernes etter avtale med operatør, som oftest 1. postoperative dag.
  • Pasienten utskrives vanligvis etter et døgn, eventuelt er pasienten inneliggende til drenet blir fjernet.
  • Bandasje byttes etter 5–6 dager, eller etter hver dusj.
  • Kontroll cirka 3 uker etter inngrepet.

Fysioterapi

Fysioterapi etter operasjon av brystkreft er av betydning for å bidra til at kvinnene kommer inn i en hensiktsmessig rehabiliteringsprosess. Mange kvinner trenger ikke fysioterapi som behandling, men trenger informasjon og funksjonsveiledning. Når det fjernes lymfeknuter fra armhulen, blir lymfesirkulasjonen i armen på den opererte siden varig redusert. De fleste får ingen plager av dette. Stråleterapi i kombinasjon med aksillekirurgi gir størst risiko for å utvikle senere plager (lymfødem). Omtrent en tredjedel av pasientene får i varierende grad problemer med bevegeligheten og skulder/arm funksjonen etter operasjonen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020