Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved brystkreft

De fleste tilfellene har ingen symptomer og oppdages ved mammografiscreening.

Følgende symptomer kan være forårsaket av brystkreft:

  • kul i brystet
  • kul i armhule
  • sår på huden over brystet
  • hud- og papilleinndragninger eller en papille som peker i en annen retning
  • hudmisfarginger der underliggende abcess ikke er mest sannsynlig diagnose
  • eksemliknende forandringer på eller rundt papillen
  • hudfortykkelse/appelsinhud av uklar etiologi
  • serøs eller blodtilblandet sekresjon fra papillen  

Brystkreft hos unge kvinner er svært sjelden. Forandringer i brystene hos kvinner under 35 år oppfattes ofte som nyoppståtte kuler eller klumper. Disse varierer ofte med menstruasjonssyklus, og forandringene forsvinner ofte spontant. Det kan derfor være grunn til å se an situasjonen 1–2 måneder/menstruasjonssykler hos disse unge kvinner.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020