Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved brystkreft

TNM-klassifikasjon

TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor i og omkring brystet. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den patologiske klassifisering (pTNM).

Klassifikasjonen er avgjørende for adjuvant behandling og prognose.

Primærtumor (T)

 • TX - Klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • T0 - Ikke erkjent primærtumor
 • Tis - Carcinoma in situ
  • Tis DCIS - Ductalt carcinoma in situ
  • Tis LCIS - Lobulært carcinoma in situ
 • T1 - Tumor ≤ 2 cm i største diameter
  • T1mic -  Tumor ≤ 0,1 cm i største diameter
  • T1a -  Tumor > 0,1 ≤ 0,5 i største diameter
  • T1b - Tumor > 0,5 ≤ 1 cm i største diameter
  • T1c - Tumor > 1 ≤ 2 cm i største diameter
 • T2 - Tumor > 2 ≤ 5 cm i største diameter

/upload/mammae/bryst_t1_2.gif 

 • T3 - Tumor > 5 cm i største diameter
 • T4 - Tumor uavhengig av størrelse, men med direkte innvekst i hud eller brystvegg
  • T4a - Innvekst til brystvegg (ribben, intercostalmuskulatur, serratus anterior)
  • T4b - Med ødem, infiltrasjon eller ulcerasjon av huden på brystet inkludert peau d’orange, eller satelitt hudtumores til samme bryst
  • T4c - Både T4a og T4b
  • T4d - Inflammatorisk karsinom

 /upload/mammae/bryst_t3_4.gif

 

Klinisk lymfeknutestatus (N)

 • NX - N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • N0 - Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 - Bevegelige ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser
 • N2 - Ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
  • N2a - Ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer
  • N2b - Klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
 • N3 - Ipsilateral spredning til infraclavikulære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser; eller ipsilateral spredning til supraclavikulære lymfeknuter med eller uten aksillære eller mammaria interna lymfeknutemetastaser
  • N3a - Klinisk påvisbare ipsilaterale infraclavikulære lymfeknutemetastaser og aksillære lymfeknutemetastaser
  • N3b - Klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
  • N3c - Klinisk påvisbare ipsilaterale supraclavikulære lymfeknutemetastaser

Histologisk lymfeknutestatus (pN)

 • pNx - N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • pN0 - Ingen histologisk påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, ikke utført immunhistokjemisk undersøkelse for påvisning av tumorcelleansamlinger < 0.2 mm
  • pN0(i-) - Ingen histologisk påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, negativ immunhistokjemisk analyse
  • pN0(i+) - Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv immunhistokjemisk analyse, men ingen tumorcelleansamlinger > 0.2 mm
  • pN0(mol-) - Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, negativ molekylær undersøkelse (rt-pcr)
  • pN0(mol+) - Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv molekylær undersøkelse (rt-pcr)
 • pN1(mi) - Mikrometastase > 0.2 < 2.0 mm i største diameter
 • pN1 - Metastase til 1-3 aksillære lymfeknuter og/eller mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
  • pN1a - Metastase til 1-3 aksillære lymfeknuter
  • pN1b - Mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
  • pN1c - Metastase til 1-3 aksillære lymfeknuter og mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)

 /upload/mammae/bryst_pn1.gif

 • pN2 - Metastase til 4-9 aksillære lymfeknuter, eller metastase til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r)
  • pN2a - Metastase til 4-9 aksillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm)
  • pN2b - Metastase til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige aksillære lymfeknutemetastaser

 /upload/mammae/bryst_pn2.gif

 • pN3 - Metastase til > 10 aksillære lymfeknuter, eller metastase til infraclavikulære lymfeknuter, eller metastase til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r), eller metastase til 4 aksillære lymfeknutemetastaser med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r)(ikke klinisk påvisbar), eller metastase til ipsilaterale supraclavikulære lymfeknute(r)
  • pN3a - Metastase til > 10 aksillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm) eller metastase til infraclavikulære lymfeknute(r)
  • pN3b - Metastase til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r), eller metastase til >4 aksillære lymfeknutemetastaser med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r)(ikke klinisk påvisbar)
  • pN3c - Metastase til ipsilaterale supraclavikulære lymfeknute(r)

 /upload/mammae/bryst_pn3.gif

 

Fjernspredning (M)

 • MX - M-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • M0 - Ingen fjernspredning påvist
 • M1 - Fjernspredning påvist

Stadieinndeling

Stadieinndeling benyttes for å bestemme den adjuvante behandlingen.

Stadieinndelingen ved brystkreft i Norge har tidligere ikke vært helt i tråd med den stadieinndeling som har vært benyttet internasjonalt. Norge har bygget på Kreftregisterets stadieinndeling. Blant annet har lymfeknutenegative pasienter med T2 tumorstørrelse vært klassifisert som stadium I, i motsetning til internasjonalt hvor de har vært klassifisert som stadium II. Denne forskjellen er uhensiktsmessig. Derfor har Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) endret stadieinndelingen til å være lik internasjonal praksis (UICC). I henhold til siste TNM-klassifikasjon vil pasienter med supraclavikulære lymfeknutemetastaser klassifiseres som N3 og ikke M1 (6,7). Dette betyr at disse pasientene vil klassifiseres som stadium III i fremtiden.

I oversikten nedenfor er stadieinndelingen kategorisert i forhold til om brystkreftsykdommen anses som primært operabel eller inoperabel.

 

Primært operabel kreftsykdom
Stadium I T1N0M0 
Stadium II T0-2N1M0
  T2N0M0
Primært inoperabel kreftsykdom
Stadium II T3N0M0 
Stadium III T0-2N2M0
  T3N1-2M0
  T4N0-2M0
  T0-4N3M0
Stadium IV T1-4N0-3M1

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020