oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Pakkeforløp for brystkreft

Fastlegen skal gjøre en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller før henvising til pakkeforløp. Fra privat røntgeninstitutt skal mammografi og ultralyd med nålprøve, fortrinnsvis grovnål, være utført.

Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om brystkreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:

  • Palpatorisk suspekt tumor. En palpatorisk suspekt tumor er vanligvis fast og ikke velavgrenset. Den kan være fiksert til omgivende vev, hud eller fascie
  • Nytilkommet inndratt og ikke retraherbar brystvorte
  • Nytilkommet hudinndragning
  • Sår eller eksem på brystvorte eller areola
  • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen

Helsedirektoratet