Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pakkeforløp for brystkreft

Fastlegen skal gjøre en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller før henvising til pakkeforløp. Fra privat røntgeninstitutt skal mammografi og ultralyd med nålprøve, fortrinnsvis grovnål, være utført.

Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om brystkreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:

  • Palpatorisk suspekt tumor. En palpatorisk suspekt tumor er vanligvis fast og ikke velavgrenset. Den kan være fiksert til omgivende vev, hud eller fascie
  • Nytilkommet inndratt og ikke retraherbar brystvorte
  • Nytilkommet hudinndragning
  • Sår eller eksem på brystvorte eller areola
  • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen

Helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020